zvolit závod

QSO detail

banddate and timesent callsignsent RSTsent LOCsent nrsent exchangereceived callsignreceived RSTreceived LOCreceived nrreceived exchangeproblem
1,3 GHz2019-10-06 10:28:00OK2KEA59JN89EJ012HA5KDQ59JN97HJ070přijatý lokátor neodpovídá lokátoru odvysílanému protistanicí
1,3 GHz2019-10-06 10:27:00HA5KDQ59JN97LN070OK2KEA59JN89FJ067přijatý lokátor neodpovídá lokátoru odvysílanému protistanicí
přijaté číslo spojení neodpovídá číslu spojení odeslanému protistanicí
ČRK