Vítám vás na novém portálu pro sběr deníků z VKV závodů a jejich vyhodnocení.

Dalším závodem je Polní Den na VKV. Tento závod je zároveň vyhodnocován na IARU úrovni. Připomínám rozdíl v kategoriích, v OK jsou deníky zařazeny do výkonových kategorií automaticky podle deklarovaného výkonu. Pokud chcete být v IARU vyhodnoceni v kategoriích LOW POWER je potřeba zvolit tyto kategorie, tj. v řádce PSEct buď SO-LP nebo MO-LP. Tento web je akceptuje.

Na základě vyhodnocení předchozích závodů vás prosím o kontrolu vašich deníků. Je škoda být vyřazen z hodnocení kvůli formálních chybám a chybám v datu a čase. Znovu upozorňuji na nejčastější chyby:

 • chyba v datu závodu v řádkách jednotlivých spojení,
 • nevyplnění kontaktního emailu,
 • chybějící značka odpovědného operátora,
 • u výkonu je nutné uvádět pouze číslo ve Watech bez jednotky,
 • u multi kategorie pak i značky dalších operátorů,
 • nějaký program závodního deníku, pokud si vše připravíte v sobotu, ale první spojení uděláte až v neděli dopoledne, nezmění datum a nechá tam sobotní datum.
 • Přeji vám mnoho úspěchů v závodě.

  za ČRK Honza, OK1VAO

  Zvolte závod: